Skip to main content

Фонди звернення

частина оборотних коштів (Див. Оборотні кошти) госпрозрахункових соціалістичних підприємств (об'єднань), що функціонує в сфері обігу в товарній і грошовій формах. Складаються із запасів готової продукції, виробленої підприємствами, але ще не реалізованої, запасів товарів у торговельних організацій, тари та ін. Матеріальних цінностей, які використовуються в процесі звернення, дебіторської заборгованості та ін. Засобів в розрахунках, а також грошових коштів (в касі, на рахунках). Наявність Ф. о. у соціалістичних підприємств поряд з виробничими фондами забезпечує безперервність процесу відтворення. Після завершення виробничого процесу Ф. о. приймають форму готових виробів, завершених обробкою на даному підприємстві і прийнятих технічним контролем. Через деякий час, необхідний для комплектації і упаковки на складах, готова продукція відвантажується споживачеві. Після реалізації (оплати) її Ф. о. приймають грошову форму, а виручені кошти надходять на розрахунковий рахунок підприємства в Держбанку і потім знову використовуються для створення виробничих запасів, виплати заробітної плати працівникам підприємства та т. д. Залишки готових виробів на складах нормуються і входять до складу нормованих оборотних коштів. Джерела їх формування - власні кошти підприємств (в межах нормативу) і позикові - кредити банку (під наднормативні залишки готових виробів).Відвантажені товари, засоби в розрахунках і грошові кошти складають в сукупності величину ненормованих оборотних коштів, які формуються за рахунок позикових коштів - кредитів банку та кредиторської заборгованості, що виникає за умовами розрахунків між підприємствами і організаціями. Структура Ф. о. залежить від характеру виробничої діяльності підприємств, умов постачання і розрахунків між постачальниками і споживачами. В СРСР на початок тисячу дев'ятсот сімдесят п'ять Ф. о. становили понад 160 млрд. руб. , Т. Е. 55, 4% всіх оборотних коштів у народному господарстві (57, 8% в 1965), в тому числі в промисловості понад 30 млрд. Руб. , Т. Е. 31, 3%. У складі Ф. о. народного господарства 6, 0% займають залишки готової продукції, 49, 7% запаси товарів, 12, 1% відвантажені товари і надані послуги, 15, 7% грошові кошти, 16, 5% дебітори. З ростом виробництва і продажу товарів як виробничо-технічного призначення, так і народного споживання збільшуються і Ф. о. Разом з тим створюються умови для скорочення часу звернення, прискорення обороту коштів на стадіях товарно-матеріального постачання і збуту готової продукції, що дає можливість домагатися відносної економії вкладених коштів в Ф. о. Прискорення оборотності оборотних коштів (Див. Оборотність оборотних коштів) у сфері обігу має важливе економічне значення для розвитку народного господарства, інтенсифікації та підвищення ефективності суспільного виробництва. Літ. см. при ст. Оборотні кошти. А. Д. Шеремет.

Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.