Skip to main content

Тліючий розряд

один з видів стаціонарного самостійного електричного розряду в газах (Див. Електричний розряд в газах). Відбувається при низькій температурі катода, відрізняється порівняно малою щільністю струму на катоді і великим (близько сотень вольт) катодним падінням (Див. Катодне падіння) U потенціалу. Т. р. може виникати при тисках р газу аж до атмосферного, проте переважна більшість досліджений ий Т. р. проведено при р від сотих часток до декількох мм. рт . ст . Електрони з катода Т. р. випускаються головним чином під дією ударів покладе, іонів і швидких атомів (і частково - за рахунок Фотоефекту і енергії метастабільних атомів). Для зовнішнього вигляду Т. р. в довгій циліндричній трубці при тиску порядку десятих часток мм. рт. ст . і вище характерно наявність ряду областей, візуально сильно відрізняються одна від одної ( рис. 1 ). Походження цих областей пояснюється особливостями елементарних процесів іонізації (Див. Іонізація) і збудження атомів і молекул. Найважливішою з них, що визначає саме існування Т. р. при зазначених умовах, є катодний темний простір, в якому в результаті ударної іонізації електронами утворюються позитивні іони, що забезпечують емісію електронів з катода. Напруга між електродами Т.р. (Напруга горіння) залежить в основному від двох параметрів: твори р на відстань l між електродами ( р. L ) і щільності струму на катоді j . Загальна класифікація різних форм Т. р. була встановлена ​​в дослідженнях радянського ученого Б. Н. Клярфельда і його учнів. Вона поширюється на випадок надмалих значень p l і j , коли в просторі між електродами відсутній Просторовий заряд і поле практично однорідно. В такому, по термінології Клярфельда, найпростішому Т. р. відсутні згадані вище окремі області і газ іонізується електронами у всьому міжелектродному проміжку. При збільшенні p l і j можливе існування двох форм Т. р. - нормального і щільного. У першому з них електрони еміттіруєт тільки частина поверхні катода. При цьому j і U залишаються постійними, а з ростом струму емісія відбувається з усе більшою площі катода. Щільний Т. р. спостерігається при великих j . Для нього характерне різке зростання напруги горіння із зростанням струму. Особливою формою Т. р. є розряд з порожнистим катодом (катод має форму полого циліндра або двох паралельних пластин). В такому Т. р. електрони, багаторазово що коливаються між стінками катода, інтенсивно ионизуют газ. Т. р. з порожнистим катодом відрізняється від звичайного Т. р. значно більшими щільністю струму і яскравістю світіння. Властивості і характеристики Т. р. використовуються в техніці (наприклад, Стабілітрони, Тиратрони Т. р.). Літ. : Капцов Н. А., Електричні явища в газах і вакуумі, 2 видавництва. , М. - Л., 1950; Грановський В. Л., Електричний струм в газі. Сталий струм, М., 1971; Геніс А. А., Горіштейн І. Л., Пугач А. Б., Прилади тліючого розряду, К., 1963; Актон Д., Свіфт Д., Газорозрядні прилади з холодним катодом, пров. з англ. , М. - Л., 1965. Л. А. Сена.

Зовнішній вигляд і розподіл параметрів в нормальному тліючому розряді при відносно низькому тиску: 1 - катод; 2 - астоново темний простір; 3 - астоново світіння (катодна плівка, катодний шар); 4 - катодний темний простір; 5 - катод (негативний, тліюче) світіння; 6 - фарадєєво темний простір; 7 - позитивний стовп; 8 - анодна область; 9 - анод.

Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.