Skip to main content

Явище

філософська категорія, що відображає зовнішні властивості і відносини предмета; форма виявлення (вираження) сутності предмета. Категорія Я. нерозривно пов'язана з категорією сутності. Див. Сутність і явище, Феномен.

Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.