Skip to main content

Тоба (скотоводч. Плем'я)

Тоба , до кінця 4 ст. скотарське плем'я, кочували головним чином на території сучасного автономного району Внутрішня Монголія (КНР). До середини 3 ст. входило в племінний союз Сяньбі, надалі самостійно, грало активну політичну роль. З початку 4 ст. Т. знаходилося у військовому союзі з китайською імперією Західна Цзінь. У 2-3 вв. у Т. ще зберігалися родові відносини, з кінця 3 - початку 4 ст. з'явилася спадкова влада. Класова феодальне суспільство склалося у Т. в кінці 4 ст. Тоді ж Т. створило свою державу Тоба Вей (або Північна Вей), яке після знищення до 439 ряду держав некитайських народностей стало одноосібно панувати в Північному Китаї. В кінці 4 ст. Т. перейшло до осілого способу життя, стало займатися землеробством при збереженні скотарства. Надалі піддалося асиміляції; з 7 ст. в джерелах не згадується.

Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.